Kontakt

Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o.
ul. Armii Krajowej 116/15 81-824 Sopot

tel. (58) 710-51-22
e-mail biuro@gierusz.com.pl

NIP: 585-144-55-55
REGON: 220715504
KRS: 0000320484
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 100 000 PLN