O Zespole

Współpraca z Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o. daje gwarancję stałych kontaktów ze specjalistami z dziedziny rachunkowości i finansów: licencjonowanymi głównymi księgowymi, specjalistami z zakresu kadr i płac, kandydatami na biegłych rewidentów, biegłym rewidentem i profesorem nauk ekonomicznych. Ugruntowana wiedza teoretyczna, długoletnie doświadczenie praktyczne oraz zaangażowanie każdego członka zespołu to najlepsza rękojmia wysokiej jakości i bezpieczeństwa naszych usług.

Chcąc dostosować się do stale rosnących wymogów rynku i potrzeb naszych Klientów nawiązaliśmy współpracę z ekspertami z zakresu min. prawa podatkowego, systemów informatycznych oraz kodeksu spółek handlowych. Wsparcie Biura przez specjalistów o tak wysokich kwalifikacjach pozwala naszym Klientom ukierunkować cały swój wysiłek na dynamiczny rozwój firmy pozostawiając nam dbałość o bezpieczeństwo księgowo-podatkowe.

Wewnętrzny, cotygodniowy cykl szkoleń z zakresu prawa podatkowego, bilansowego oraz prawa pracy gwarantuje zawsze aktualną wiedzę członków naszego 18-osobowego zespołu.

Barbara Strzałkowska-Gierusz
Dyrektor zarządzający

Absolwentka specjalności Rachunkowość kierunku Cybernetyka ekonomiczna i informatyka Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: finansów i rachunkowości, doradztwa podatkowego oraz audytu wewnętrznego. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w służbach finansowo-księgowych spółek kapitałowych, w tym 20 lat kieruje działalnością biura rachunkowego. Wieloletni wykładowca Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów UG oraz Sopockiej Szkoły Wyższej. Prowadzi zajęcia na kursach organizowanych przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Współautorka publikacji z zakresu rachunkowości, w tym książek: „Formy i techniki księgowania”, ODDK, Gdańsk 1997; „Dokumentacja i ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych w księgach rachunkowych i podatkowych”, ODDK, Gdańsk 2004.

prof. dr hab. Jerzy Gierusz
Konsultant ds. rachunkowości

Profesor zwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1994 roku Kierownik Katedry Rachunkowości UG oraz Kierownik Studium Podyplomowego Rachunkowości i Finansów UG. W latach 1999-2005 Prodziekan Wydziału Zarządzania UG. Od 2000 roku członek Komisji do spraw doskonalenia przepisów i zasad rachunkowości Rady Naukowej Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W latach 1999-2000 członek zespołu przygotowującego projekt tzw. „dużej” nowelizacji ustawy o rachunkowości. Od 2006 roku członek Komitetu Standardów Rachunkowości III i IV kadencji. Wieloletni wykładowca na kursach organizowanych przez: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, w tym dla biegłych rewidentów, Urzędy Kontroli Skarbowej i Izby Skarbowe, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. Autor wielu publikacji z zakresu rachunkowości, w tym m. in. książek „Plan kont z komentarzem”, ODDK, Gdańsk 2009; „MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”, Difin, Warszawa 2007 (współautor); „Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości”, ODDK, Gdańsk 2006; „Rachunkowość międzynarodowa”, PWE, Warszawa 2001 (współautor).

Katarzyna Gierusz-Jekiełek
Dyrektor ds. rozwoju

Absolwentka Specjalności Rachunkowość Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; biegły rewident, w latach 2008 – 2015 pracownik dydaktyczny Sopockiej Szkoły Wyższej, od 2010 roku członek Europejskiego Stowarzyszenia Księgowych oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia spółek należących do międzynarodowych grup kapitałowych. Odpowiada za obsługę podmiotów w języku angielskim.