O firmie

Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe sp. z o.o. działa na rynku od 2008 roku. Przez ten czas wypracowaliśmy procedury gwarantujące rzetelną obsługę księgową, podatkową i kadrowo-płacową. Jesteśmy firmą zorientowaną na Klienta, dlatego też indywidualnie dopasowujemy nasze usługi do Jego potrzeb, zakresu i charakteru aktywności oraz związanego z tym ryzyka. Obsługujemy podmioty funkcjonujące w dowolnej formie organizacyjnej i o zróżnicowanym profilu działalności. Mamy doświadczenie w obsłudze firm z branży offshore, spedycja i transport, farmaceutycznej, budowlanej oraz sklepów internetowych. Bezpośrednie kontakty z Klientem, także w Jego siedzibie, są dla nas cennym źródłem informacji o procesach gospodarczych zachodzących w podmiocie, z którym współpracujemy. Dzięki temu możemy przeciwdziałać powstawaniu nieprawidłowości, a poprzez poznanie strategii firmy proponować rozwiązania gwarantujące realizację wyznaczonych celów. Relacje z naszymi Klientami opieramy na partnerstwie, wzajemnym zaufaniu i pełnej dyskrecji.

Gierusz i wspólnicy biuro rachunkowe Sp. z o.o. to:

  • zespół posiadający certyfikaty Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • zarząd posiadający tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu charakteru świadczonych usług,
  • sygnatariusz kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości,
  • oprogramowanie komputerowe zgodne z warunkami art. 20 ust. 5 ustawy o rachunkowości,
  • kapitał zakładowy 100 000 PLN

Tym samym spełniamy wszystkie wymogi formalno-prawne konieczne do bezpiecznej realizacji oferowanych usług.